TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

Den norska Artsdatabanken har etablerat ett tvåårigt projekt för att utveckla en enhetlig indelning av norsk natur. Huvudmålet med projektet Ny Norsk Naturtype­inndeling (NNN) är att utveckla ett vetenskapligt underlag för de myndigheter som förvaltar arealer. Arbetet innebär att:

  • Producera en teoretisk grund med pricniper för indelning av naturtyper
  • Utarbeta ett underlag för de förvaltande myndigheternas arbete
  • Göra ett första utkast till naturtypsindelning baserat på uppdaterad kunskap
  • Skapa nycklar som säkerställer att naturtypindelningen är kompatibel med de viktigaste internationella systemen för indelning av natur (EUNIS och Emerald Network)
  • Identifiera nya forskningsbehov