Författare: Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik Weibull och Lars Hedenäs. Illustrationer: Pollyanna von Knorring samt Liselott Öhman och Karl Jilg.
TEMA: LOKAL FÖRVALTNINGBladmossor i tredje volymen av Nationalnyckeln

Den första volymen om mossor i Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna behandlar 262 av de över 1  000 arterna av bladmossor som finns i Norden. Den största gruppen inom mossorna benämns ”egentliga bladmossor” och presentationen av dessa inleds här.

Till denna volym har både fotografier och akvareller använts. Vackra former avslöjar sig i unika förstoringar av detaljer hos mossorna. Här avslöjas mossornas många och skira nyanser av grönt och vackert röda sporkapslar. Varje art beskrivs utförligt i text och bild, och kartor visar deras utbredning i Norden.

Fotograferingen har skett på många platser runt om i Sverige och Norden, exempelvis i bergstup i fjällen. För några ovanliga arter fick man låna in tidigare insamlat material från herbarier.

Författare är Tomas Hallingbäck, Niklas Lönnell, Henrik Weibull och Lars Hedenäs. Illustrationer: Pollyanna von Knorring, Liselott Öhman samt Karl Jilg.

Läs mer på www.nationalnyckeln.se