TEMA: LOKAL FÖRVALTNINGMiljöforskningsstiftelsen MISTRA satsar 205 miljoner i ett nytt internationellt institut för forskning om hållbar utveckling.

Det nya institutet ska både bedriva frontforskning om hur mänsklig välfärd och livskraftiga ekosystem kan utvecklas tillsammans, och vara en plattform för dialog med politiker, myndigheter och resursnyttjare världen över. På så sätt kan forskningsresultaten omsättas i praktiken och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

– Hittills har miljöpolitiken i stora delar handlat om att flytta runt stolarna på Titanic. Men för att lösa de stora globala miljöproblemen behöver vi en helt ny kompasskurs. Vår vision är att det nya institutet ska ge världen den kunskap som krävs för att styra om samhällsutvecklingen i en hållbar riktning, berättar Johan Rockström, chef för Stockholm Environment Institute och blivande verkställande chef för det nya institutet.

Bakgrunden till Mistras satsning är FN:s vetenskapliga utvärdering av jordens ekosystem som kom förra året, the Millennium Ecosystem Assessment. Där konstaterar 1400 experter att ekosystemen som utgör själva grunden för mänsklig välfärd och ekonomisk utveckling mår allt sämre. Idag utnyttjas 60 procent av de gratistjänster vi får från jordens ekosystem på ett ohållbart sätt och många av dem fortsätter att försämras.

– Vi vill bygga en unik tvärvetenskaplig forskningsmiljö där innovativa idéer föds. Vi hoppas kunna generera insikter som behövs för att stärka samhällets och ekosystemens förmåga att möta förändringar, säger Carl Folke, chef för Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning och blivande forskningschef för det nya institutet. Våra samhällen är en sammanvävd del av biosfären och vi är beroende av att ekosystemen fungerar.

MISTRA:s miljöforskningsinstitut

Bakom det nya institutet står Centrum för tvärvetenskaplig miljöforskning vid Stockholms universitet, Stockholm Environment Institute och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien i Stockholm. Institutet ska bedriva forskning om hur mänsklig välfärd och livskraftiga ekosystem kan utvecklas tillsammans, samt utgöra en plattform för dialog med politiker, myndigheter och resursnyttjare på lokal, regional och internationell nivå.
www.ctm.su.se