TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

De senaste två volymerna: Bladmossor respektive Mångfotingar har nominerats till Svenska Publishing-Priset, liksom den fösta boken om Dagfjärilar i serien Fältnyckeln. Hur det går i tävlingen får vi se vid galan i Stockholm den 9 november.

Volym-2-Mangfotingar