TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

Sveriges största bokprojekt Nationalnyckeln har nu fått sällskap av en liten bok som ryms i fickan – Fältnyckeln. Nationalnyckeln blir ett omfattande uppslagsverk. För att underlätta studier i fält kommer ArtDatabanken att för vissa grupper av växter, svampar och djur också att presentera en ”Fältnyckel” som man kan ha med sig i fickan. Förhoppningsvis ska det stimulera till fördjupade studier såväl i naturen som i Nationalnyckeln.

Faltnyckeln_uppslag