TEMA: LOKAL FÖRVALTNING

Sverige har beslutat att bidra med fyra miljoner kronor till den 12:e partskonferensen och det andra partsmötet under Kyotoprotokollet den 6–17 november.

Mötet som förväntas få uppemot 6 000 deltagare hålls i Kenya. Kyotoprotokollets framtid står överst på dagordningen.

– Jag är stolt över att vi har beslutat bidra finansiellt för att få till detta möte. Pengarna behövs om alla länder ska ha möjlighet att delta, säger miljöminister Lena Sommestad.

Mötet i Kenya väntas få stor betydelse för de afrikanska ländernas engagemang i det globala klimatsamarbetet. Samtidigt innebär mötet en möjlighet att lyfta u-ländernas perspektiv på klimatpolitiken.

– Just dialogen mellan i- och u-länder om hur klimatproblemen kan hanteras i samarbete är helt avgörande för om vi ska lyckas stoppa framtidens klimatförändringar, säger Lena Sommestad.

Läs mer på www.unfccc.int