Foto: Scanpix
TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALD

ArtDatabankens föreståndare Torleif Ingelög belönades 28 januari med Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens (KSLA) guldmedalj för ”en oförtröttlig pionjärinsats inom svensk naturvård där både hot och lösningar har lyfts fram med samma engagemang varvid skogs- och jordbruk samt naturvård ofta låtit sig integreras på ett framgångsrikt sätt”. Här mottar han medaljen från H.K.H. Kronprinsessan Victoria.