TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDNaturfotografen Mats Wilhelm har givit ut en bok där bilderna för naturens talan.

”Egentligen är ingenting tidlöst”, slår Mats Wilhelm fast i sin bok. Allt förändras. Med detta i bakhuvudet ger han sig ut med sin kamera och letar upp platser i Uppland som ännu inte befästs i tiden. Han delar med sig av sina naturvandringar med varsamt avbildade naturporträtt från skogar och öppna landskap längs de uppländska vattendragen.

Men det är också en betraktelse över tiden i sig. Det är nu fem år sedan Mats Wilhelm lämnade sin forskartjänst vid universitetet för att leva ett friare liv. Utifrån egna erfarenheter ger han sin syn på vad som krävs för att ta vara på tiden.

Tidlöst ges ut av MW-BILD i samarbete med Gunnar Jansson.