Foto: Börge Pettersson
TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDEn aspekt av biologisk mångfald som det talas allt mer om är de tjänster som samhället drar nytta av. Dessa naturliga processer är i själva verket grunden för hela vår ekonomi.

Flingorna du äter på morgonen kommer från vindpollinerat vete. Vattnet du blandar juicen med kan ha renats i en våtmark eller en skog. Soporna du slänger tas omhand av svampar och mikroorganismer. Virke, fisk, vattenkraft och medicin är andra nödvändiga och välbekanta produkter som har sin grund i levande ekosystem. Ekosystemtjänster, sådana nyttor som framställs ur olika processer i naturens kretslopp, är livsnödvändiga för oss. Ändå ges de kanske inte den uppmärksamhet de förtjänar, beroende på att de ofta är osynliga. Eller?

Ung vetenskap

Ekosystemens processer hade redan pågått i hundratals miljoner år när de första människorna dök upp. Dessa processer har därför alltid varit en naturlig och fundamental del av vår omgivning. Men det är relativt nyligen som forskarna började intressera sig för ekosystemens betydelse för samhället.

– Begreppet ekosystemtjänster börjar dyka upp under början av 80-talet, säger Jakob Lundberg vid Institutionen för systemekologi, Stockholms universitet.

– Snarlika begrepp fanns under 70-talet, men ämnet fick sitt stora genomslag 1997 med Gretchen Dailys bok Nature’s services, förklarar Jakob Lundberg.

Allt har sitt pris

Det är lätt att ta naturliga processer för givet, men precis som allt annat har även ekosystemtjänster ett pris, även om det kan vara svårt att se. Ecological Society of America hävdar att den naturliga pollineringen enbart i USA varje år motsvarar tjänster värda mellan fyra och sex miljarder dollar. Världens samlade fiskfångst uppgår enligt FN:s livsmedelsorgan FAO varje år till mellan 50 och 100 miljarder dollar, och värdet av sportfiske i USA ensamt beräknades till 16 miljarder dollar 1991. Ett talande räkneexempel från New York visar att staden kunde spara mellan fem och sju miljarder dollar genom att restaurera en vattenrenande våtmark istället för att installera en reningsanläggning för vattenförsörjningen.

Svårt härma naturens processer

Även om den exakta storleken på sådana siffror är föremål för debatt, kvarstår det faktum att vårt samhälle skulle upphöra i sin nuvarande form utan de tjänster som vi låter naturen utföra. Försöket med Biosphere II i Arizonaöknen, där man försökte återskapa en fungerande isolerad biosfär, visade tydligt hur svårt det är att på artificiell väg upprätthålla ekosystemens funktioner.

– Ekosystemtjänsterna får allt större uppmärksamhet. En indikator på det är FN:s Millennium Ecosystem Assessment. Det är den största studien någonsin av tillståndet i världens ekosystem och ekosystemtjänsternas betydelse för samhälle och ekonomi, berättar Jakob Lundberg.

I Nature’s services värderas oceanernas och kustregionernas ekosystemtjänster till 21 000 miljarder dollar. Om inte annat så visar det att ekosystemtjänsterna har ett pris – ett pris som vi knappast själva kan betala.