TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDDet finns fortfarande entusiaster i Sverige. Två av dessa fick i år ArtDatabankens Naturvårdspris.

Pristagarna, paret Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell, har gjort en pionjärinsats. De har oförtrutet dokumenterat den biologiska mångfalden i form av smådjur i vatten samt försurningens och kalkningens effekter på faunan. De har inventerat allt från rinnande vatten från Kebnekajses källflöden till västkustens genomförsurade skogsbäckar och Lummelundagrottans kalkmättade vatten.

Eva Engblom och Pär-Erik Lingdell är oberoende forskare som i vetenskapligt syfte troligen har besökt fler vattenlokaler i Sverige än några andra. De kan via sin datadokumentation och ofta till och med ur minnet beskriva miljöerna och deras vattenliv. Vidare dokumenterar de platserna med exakta koordinater, fotografier och kringinformation, vilket är av stort värde för dagens forskning och morgondagens miljöövervakning. De har i föredrag och skrifter bidragit till att vägverket, skogsbolag, avloppsdirektörer, flygplatsansvariga och samhället avsatt miljardbelopp till att restaurera det skadade och skydda de orörda vattnen.

PRISTAGARE2

Pär-Erik Lingdell mottog naturvårdspriset i Uppsala och höll ett bejublat tacktal medan Eva Engblom (infälld bild) skötte djuren hemma. ArtDatabanken gratulerar dem båda för deras fina insatser! Foto: Tommy Westberg

De har ända sedan barnsben ägnat vattenlivet ett alldeles särskilt intresse. Pär-Erik var tre år när hans vetenskapliga studier började. Eva är konservator och konstnär och har beskrivit de flesta djur i våra svenska vatten. De har namngivit vattendjur från Grönlands isälvar till Himalayas stup och hjälper forskare i hela världen med artbestämningar. De närstuderar levande vattendjur, dokumenterar deras livscykler och beteenden och beskriver dem i text och bild. De har skrivit hundratals artiklar till vetenskapliga skrifter och publikationer från Naturvårdsverket, Fiskeriverket, Skogsstyrelsen, länsstyrelser och kommuner.

Naturvårdspriset delades ut fredagen den 12 maj vid ArtDatabankens årliga konferens Flora- och faunavård vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala.