TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDDe europeiska korna är inte vad de ser ut att vara. En ny studie visar att de är närmare släkt med uroxar, än med den ursprungliga tamboskap som tidiga bönder förde med sig söderifrån.
uroxe

Foto: Torbjörn Edenhard

Uroxen, utrotad sedan 1627, var en gång i tiden spridd över Europa samt delar av Asien och Afrika. Dagens tamboskap härstammar från denna uroxe, som domesticerades för cirka 10 000 år sedan.

– När det gäller nötkreatur i Europa har man antagit att de härstammar från redan tämjda djur som de första bönderna förde med sig i de stora folkvandringarna upp genom Europa för flera tusen år sedan, säger professorn i evolutionsbiologi Hans Ellegren.

Därför förvånar upptäckten att nötkreatur i centrala och norra Europa uppvisar större genetisk likhet med europeiska uroxar än med nötkreatur från södra och sydöstra Europa. Likheten syns bara i Y-kromosomen, som nedärvs från pappan. I den del av arvsmassan som bara nedärvs via moderns ägg är i stället europeisk boskap och uroxar genetiskt åtskilda. Detta tyder på att det har förekommit korsningar mellan de första tamkorna som kom till Europa och vilda uroxtjurar.

– Man kan tänka sig att den tidiga lösdriften av kreatur medförde att sådana korsningar skedde spontant och helt enkelt inte gick att undvika. En annan tolkning är att de tidiga bönderna avsiktligt bättrade på avelsmaterialet genom att låta vilda tjurar betäcka deras kor, säger Hans Ellegren.

Uroxgener i kossor

Resultaten publiceras i Proceedings of the Royal Society of London B, volym 272, sidorna 2337-2344.