TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALD

Olika människors intresse för natur och biologisk mångfald kan se mycket olika ut. Det är inte ovanligt att en person säger sig ha ett stort naturintresse, utan att kunna särskilt många arter. Man uttrycker sig snarar i termer av att man tycker om att vistas i naturen och fascineras av att se olika svampar, djur och växter, men man behöver inte veta namnet på det man ser.

Andra personer kan vara väldigt kunniga när det gäller till exempel fåglar, fjärilar eller svampar. De finner glädje i att verkligen kunna mycket om de olika arterna och se skillnad på även svårbestämda arter. Det roliga är att jag allt oftare stöter på personer med ett sådant specialintresse, som plötsligt börjar intressera sig för en eller flera andra organismgrupper. Dessa ”nya” grupper har ju funnits precis i närheten hela tiden och bara väntat på att bli upptäckta, men av någon anledning har de fått stå tillbaka till förmån för en annan, ”intressantare” grupp. Den biologiska mångfalden är så rik, till och med om man bara ser till den i vår omedelbara närhet, att det kan vara svårt att få överblick ens över det som finns alldeles framför näsan på oss. Ibland får jag uppfattningen att många tror att den riktiga mångfalden finns tropiska länder långt bort eller på savanner i Afrika. Då kan det vara nyttigt att veta att mer än hundra tusen små djur finns i marken under varje fotsteg vi tar eller att det kan finnas mängder med arter innanför våra husväggar.

Personligen tycker jag att det blir ännu mer fascinerande när man skrapar lite på ytan och får del av helt nya samband i naturen, hur olika arter och processer hänger ihop. Interaktionerna mellan organismer är en betydelsefull del av den biologiska mångfalden, liksom de tjänster som är av mer eller mindre direkt betydelse för oss. Vi börjar långsamt lära oss vilka värden olika ekosystemtjänster egentligen representerar, värden som gör det tydligt hur viktigt det är att vi lyckas bevara fungerande ekosystem. Vi måste ha kunskap om detta för att kunna styra rätt i en framtida samhällsplanering. Arterna är de nödvändiga bokstäverna och processerna är orden som skapar mening och sammanhang.