TEMA: FÖRBISEDD MÅNGFALDFler än vad man först kan ana delar på två rum och kök. Ett normalt hem kan utgöra ett nog så intressant zoologiskt exkursionsmål.
smakryp

Foto: micrographia.com (de två övre), Bröje Pettersson (de två nedre)

När det gäller vilda varmblodiga djur inomhus så är det fladdermössen och de två gnagarna husmus och brun råtta som är vanliga. Råttan finns nästan enbart i lagerlokaler men husmusen finns också i bostadshus. I sommarstugor kommer ofta de båda arterna av skogsmus – större och mindre – in på vintern. Bland fåglarna är det gråsparven och tamduvan som har flyttat in i vissa större varuhus och stationsbyggnader. De kan till och med lära sig att öppna de automatiska dörrarna genom att flyga framför sensorerna!

Gaddlös skorpion

De allra flesta djuren inomhus hör dock till de ryggradslösa djuren. Det handlar framförallt om spindeldjur och insekter men också några kräftdjur.

Till spindeldjuren hör förstås husspindeln och andra spindlar som väver sina nät i takhörn, bakom bokhyllor och på andra skyddade ställen. En av våra största spindlar, den stora husspindeln, brukar föredra tvättstugor, källare och andra fuktiga platser. Lockespindlar hittar man också inomhus allt som oftast. Bokskorpionen är ett annat spindeldjur som man hittar bland böcker och bakom tavlor. Den lever bland annat av de små boklössen. Att det inte är en riktig skorpion ser man på att den saknar stjärt och gadd att stickas med.
Kvalster hör till spindeldjuren. De flesta är så små att man måste ha förstoringsglas, lupp eller mikroskop för att kunna se dem. En del arter lever bland damm på golvet, andra i sängarna och en del till och med på vår kropp. Hårsäckskvalster är till exempel vanliga i ögonfransarna och på näsan! De går inte att se utan mikroskop.

Små och stora tvåvingar

De insekter som är vanligast inomhus är flugor, getingar och skalbaggar. Bland flugorna är husfluga, takdansarfluga (liten husfluga) och vindsfluga vanligast. Också spyflugor, köttflugor, bromsar och bananflugor kommer ofta in.

Myggorna har liksom flugorna bara två vingar till skillnad från de flesta andra flygande insekter som har fyra. De myggor man mest ser inomhus är sorgmyggor vars larver lever i blomkrukornas jord. De jättelika harkrankarna flyger ibland in när dörrar eller fönster står öppna.

”Löss” i frukostflingorna

I skåp och skafferier, där man förvarar mjöl, gryn, flingor, bröd och andra torra matvaror, trivs skalbaggar som ängrar, mjölbaggar och tjuvbaggar, liksom olika slags små fjärilar som malar och mott. Där hittar man också de pyttesmå dammlössen. Ett paket med müsli som stått länge kan fullkomligt krylla av dem!

I badrummet där det är fuktigare hittar vi nästan alltid silverfiskar. Det är silverglänsande små, snabba insekter som saknar vingar. De är aktiva på natten och gömmer sig när man tänder ljuset. Därför kallas de också nattsmygar. Andra insekter som är vanliga i badrummet är de små fjärilsmyggorna. Deras larver lever i golvbrunnen. Slutligen har vi loppor och löss som är blodsugande parasiter på oss själva och våra sällskapsdjur. Vägglusen är en kusin till bärfisarna och tillhör skinnbaggarna. Den gömmer sig i tapetskarvar eller springor och kryper fram för en blodmåltid någon gång i månaden.