TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Riksdagen beslutade i december 1996 om resurser för forsknings- och utvecklingsarbete inom området ekologiskt lantbruk. ”För att utveckla ekologiskt lantbruk och långsiktigt utveckla ett hållbart, bärkraftigt och ekosystemförstärkande lantbruk etablerar SLU under en försöksperiod om fem år ett centrum för uthålligt och bärkraftigt jord- och trädgårdsbruk”, står det i JLT-fakultetens förslag. I enlighet med detta förslag fattade rektor den 5 mars beslut om att inrätta ett sådant centrum.

Syftet är att skapa ett samarbetsorgan för forskare och institutioner vid SLU och intressenter utanför universitetet för utveckling av tvärvetenskapliga forskningsmetoder. Man ska också samplanera insatser inom det ekologiska lantbruket för forskning, utveckling, utbildning och informationsspridning.

Den 1 april inrättades detta centrum, som ännu inte har någon lokalisering. Föreståndare har heller inte hunnit utses. Styrelsen består av dekanus för JLT-fakulteten, professorn i alternativ odling, tre forskare eller lärare från JLT- och V-fakulteten samt ledamöter från övriga intressenter, bl.a. från SJFR, LRF och TRF.