Nils Dahlbeck, förste mottagare av ArtDatabankens naturvårdspris!
Foto: Mikael Propst
TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Filosofie jubeldoktor Nils Dahlbeck fick ArtDatabankens nyinstiftade naturvårdspris för sin ”mångåriga, storartade och inspirerande gärning som folkbildare och naturvårdare vad gäller såväl vilda växter och djur som kulturväxter och husdjur”.

Priset, som delades ut för första gången, har instiftats för att uppmärksamma enastående insatser för bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige eller internationellt. Priset kan gå till person, organisation eller företag som arbetat med forskning, miljöanalys, information, utbildning eller praktiska åtgärder.

– En mer välförtjänt pristagare än Nils Dahlbeck går inte att finna, säger Torleif Ingelög, ArtDatabankens föreståndare. De flesta av oss känner Nils Dahlbeck som folkbildare i radio och TV, men han har bland mycket annat varit verksam inom Naturskyddsföreningen, WWF, Naturhistoriska riksmuseet och regeringens naturvårdsberedning. Han är en av initiativtagarna till de två stora internationella naturvårdsorganisationerna IUCN och WWF. Nils disputerade i växtbiologi 1945. Han har varit verksam inom naturvården i 71 år och arbetar aktivt och framgångsrikt vidare.

– Jag är mycket glad för priset, säger Nils Dahlbeck. Men mest av allt känner jag tacksamhet gentemot alla de människor som ställer kunskap, kraft och tid till förfogande för att samla in och rapportera kunskap om växter och djur.

– Kunskap är grunden för bevarandearbetet. Nu hänger det på det allmänna att genomföra skyddet. Det kunskapsmaterial som har samlats in till bl.a. ArtDatabanken får inte bli en bouppteckning över det som har varit!