TEMA: ODLINGSLANDSKAP

Markernas Mångfald är en informations- och utbildningskampanj för att bevara och stärka odlingslandskapets biologiska mångfald och kulturmiljövärden. Länsstyrelserna ordnar rådgivning och aktiviteter för landets jordbrukare för att öka kunskapen och intresset. Hävd och skötsel står i centrum, och kampanjen planeras pågå till sekelskiftet.

Under 1996 deltog 36 000 jordbrukare. Vanliga aktiviteter har varit kvällsvandringar, endagskurser och gårdsvis rådgivning som sammanfattas i skötselplaner. Man ordnar även demonstrations gårdar och ger ut länsbroschyrer.

Jordbruksverket är ansvarig central myndighet och ordnar bl.a. utbildningar för rådgivarna och ger ut faktabroschyrer och tidningar. ”Smultronställen” vänder sig till jordbrukarna och ”Kampanj-info” till personer som arbetar med eller vill vara informerade om Markernas Mångfald. Tidningarna kan beställas från Jordbruksverkets miljöenhet på telefon 036 – 15 56 77, fax: 036 – 71 05 17 eller e-post: lennart.svedlund@sjv.se