TEMA: SKOG

SkogForsk har gett ut en handbok i bränning, gjord av Jan-Olov Weslien. Den vänder sig till personer i skogsbruket som ska välja ut och förbereda objekt för bränning samt till dem som ska genomföra bränningen, eftersläckningen och uppföljningen. I boken kan man läsa hur man med dagens teknik förbereder och utför bränning i naturvårdande syfte. Här får du svar på de flesta av dina frågor om du funderar på hur det går till att bränna skog och vilka vertyg du behöver. Boken är mycket detaljerad och praktiskt inriktad med färgbilder och förklarande skisser. Priset för dessa informationsrika 50 sidor är 150 kr och beställning kan göras hos SkogForsk (www.skogforsk.se). E-post: skogforsk@skogforsk.se. Tel 018-18 85 50.