Ringlav Evernia divaricata, en ljust gul-grå till gröngrå hänglav. Sårbar (VU)
Foto: Johan Samuelsson
TEMA: SKOGTitta närmare på denna vackra lav. Växer den i dina strövmarker har du något att glädjas åt.

Är betingelserna de rätta kan den bli flera decimeter lång och helt drapera sina värdträd. Dess bark spricker upp ringformigt, till skillnad från garnoch skägglavar. Det gör att bålen blir mjuk och sladdrig. I Norge kallas den för ”mjuktjafs”.

Denna hänglav förekommer främst i centrala och östra Sverige med tyngdpunkten i utbredningen förlagd till Norrland. Några lokaler finns även söderut, t.ex. på Gotland. Arten föredrar långsamväxande granar vid platser med hög luftfuktighet.

Ringlav växer t.ex. i sumpskogar och i myrkanter, men dess utbredning minskar. Om denna art som faktiskt kan överleva i impediment minskar, hur ska det gå för alla andra rödlistade arter med högre krav på sin livsmiljö?