TEMA: SKOG

Ett av årets nya frimärken föreställer fiskgjusen. Fågeln har blivit vald av Sveriges Ornitologiska Förening till årets riksinventeringsart. Dess känslighet för störning från mänskligt friluftsliv i örika sjöar är ett potentiellt hot. Den är även känslig för försurning och miljögifter. Arten har huvuddelen av det europeiska beståndet i Sverige, så posten önskar att den ska få extra uppmärksamhet i och med frimärket.