TEMA: SKOG

Konventionen om biologisk mångfald (CBD) har lyckats ena sig om ett relativt konkret arbetsprogram för skog. Det är det första mera konkreta skogsprogrammet någonsin på global nivå. Programmet fastställdes under det senaste tekniska och vetenskapliga mötet inom konventionens arbete, SBSTTA, i november förra året. Arbetsprogrammet innehåller konkreta åtgärder för att skydda värdefull skog, för att uppnå hållbart skogsbruk och för att övervaka att detta fungerar. Dessutom innehåller det åtgärder mot illegala avverkningar, och det banbrytande är att detta problem överhuvudtaget erkänns i ett globalt forum.

Viktigt möte i april

Nästa partsmöte för CBD är i Haag den 8-19 april 2002 då bland annat frågorna kring skog och biodiversitet förväntas få stor uppmärksamhet. Då ska skogsprogrammet förhandlas och förhoppningsvis beslutas om. Förhoppningsvis blir programmet antaget utan att urvattnas allt för mycket. En annan viktig del är att se till att det finns tillräckligt med resurser för genomförandet.
Inför mötet i Haag driver Greenpeace kampanjen ”Ancient forest summit” där man betonar att detta är sista chansen att rädda världens få återstående naturskogar. Ett av Greenpeace förslag är en global fond för att få ekonomiska medel till att stoppa avverkningen av hotade skogar med stora naturvärden runt om i världen.

Andra frågor som ska tas upp på partsmötet är en strategisk plan för konventionens fortsatta arbete, tillträde till och rättvis fördelning av vinster från genetiska resurser, främmande arter, indikatorer, taxonomi, ekosystemansatsen, traditionell kunskap, finansiella frågor, m.m. Bland annat driver värdlandet Holland en fråga om att försöka få till stånd en ny global finansieringsmekanism för skogsskydd. Hollands förslag ligger mycket nära det Greenpeace vill. Sverige är mycket negativ till nya finansiella mekanismer eller fonder rent generellt eftersom man anser att det finns tillräckligt många och att det är bättre att bygga på och utveckla de befintliga (däremot är Sverige i grunden positivt till att satsa mera på bistånd, och vi hör definitivt till de större nettogivarna).