TEMA: SKOG

I januari startade CBMs internationella magisterprogram i biologisk mångfald. Studenter av tio olika nationaliteter har kommit till Sverige för att delta i det unika programmet. De ska läsa en rad olika kurser med stor ämnesbredd: från avancerad teoretisk bevarandebiologi till ekonomi och samhällsutveckling. Stor tyngdvikt sätts även på kommunikationsfärdigheter som till exempel skrivande, hemsidesproduktion och annat informationsarbete.

Under programmets andra år återvänder deltagarna till sina hemländer och genomför ett forskningsprojekt på 40 poäng. Nästa års projekt kommer bland annat att handla om att söka en lösning på konflikten mellan elefanter och befolkningen kring nationalparker i Kenya, att undersöka faktorer i bevarandet av traditionella lantraser av grödor i Nepal, och att söka hållbara inkomstkällor ur Sydamerikas regnskogar.

Växande nätverk

Programmet har väckt ett enormt intresse utomlands med mer än tvåhundra ansökningar från 46 länder. Intresse för programmet har inte varit lika stark bland svenska studenter. En förklaring kan vara att programmet kräver två års fördjupning efter kandidatexamen istället för ett år som är standard vid svenska universitet. Men allt eftersom arbetsmarknaden blir mer internationaliserad så växer möjligen efterfrågan för denna typ av program, som samtidigt erbjuder både bredare och djupare kunskap, även bland svenska studenter. En sak är säker, och det är att det finns ett växande nätverk av ”biodiversitetsapostlar” som kämpar för den biologiska mångfalden i alla hörn av världen.