TEMA: SKOG

För att öka kunskapen om våra stora rovdjur lanserar nu WWF och Studiefrämjandet satsningen ”Att leva med rovdjur” som på bred front ska spridas via studiecirklar och skolor. I en broschyr kan läsaren ta del av WWFs syn på rovdjursfrågor och få exempel på hur människor och rovdjur kan samexistera. Annat studiematerial kommer också att tas fram. För mer information kontakta WWFs rovdjursansvarige: Lotta Samuelsson 08-624 74 36.