TEMA: SKOG

Sveaskog publicerar nu ekologiska landskapsplaner på sin webbplats. Gå in och titta på internetadressen www.sveaskog.se/skogsbruk/ekologi/omplan/panatet.asp.

Planerna publiceras för att inbjuda till dialog med intresserade.