TEMA: SKOG

Det har kommit två nya böcker om hur man bäst kan bevara biologisk mångfald i skog och andra marktyper i Europa. De är publicerade av EU-projektet Naconex och kan fritt beställas från Pro Natura, Träringen 66, 416 79 Göteborg eller via e-post:

pro.natura@pronatura.net

Några spännande rubriker ur böckerna: Managing veteran trees in historic open spaces, A self financing nature reserve, Inventory methods in relation to landscape history and structure, Management of reproducing zones for amphibians.

Mer om projektet kan man läsa på hemsidesadressen: www.pronatura.net/naconex/