TEMA: SKOG

I en ny bok från CBMs skriftserie: ”Sveriges lantraser — kulturarv och genresurs” (117 sidor) ger Susanne Gustafsson och Peter Thorén en översikt av de svenska lantraserna, lantrasföreningarna och de genetiska aspekter som man måste ta hänsyn till i arbetet med bevarandet av våra gamla husdjur. Författarna ger en ingående skildring av de problem som man kan stöta på i arbetet med att bevara så små populationer av djur som de flesta lantraserna utgör.

Skriften är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald (CBM) och WWF och kan ses som ett led i arbetet för ett nationellt husdjursgenetiskt program.

Boken kostar 80 kr (inkl. moms) och kan beställas från SLU Publikationstjänst (telefon: 018-67 11 00; e-post: publikationstjänst@slu.se).