TEMA: NÄRNATUR

Genom åren har jag fått besvara olika varianter av frågan ”vad skall vi med biologisk mångfald till?” Jag tycker frågan är en utmaning, och svaret blir lite olika beroende på i vilket sammanhang den ställs. I ett närnatursammanhang blir svaret ofta inriktat på att ta upp alla glädjeämnen som följer med biologisk mångfald. I det här numret av Biodiverse ser vi på många sätt framåt och tar upp goda exempel på hur kunskap om biologisk mångfald kan läras ut. Vi tar också upp de stora vinster som samhället kan göra om man satsar på närnaturen och den biologiska mångfalden i vår närhet. Fågelsång, vilda och odlade växter men även intressanta insekter och svampar kan göra vår vardag rikare, locka oss till promenader och mer aktiva fysiska aktiviteter. Detta är friskvård som har stor ekonomisk betydelse för samhället.

Vi tar också upp det betydande behovet av att se till att de som inte har vana vid att vistas i naturen kan få en chans att lära sig nyttja vår fantastiska allemansrätt. Invandrare är en viktig grupp i vårt samhälle som måste få chansen att upptäcka svensk natur.

Som också framgår av detta nummer satsar CBM på ett större forskningsprogram kring närnatur. Vi kallar programmet MINNA, uttytt mångfald i närnatur. MINNA hoppas jag skall bli ett välkänt forskningsprogram där en hel del forskning kring närnatur kan samlas. Precis som i andra CBM-program skall MINNA:s forskning ligga utspridd på flera olika institutioner i Sverige, och med ett ordentligt avnämardeltagande. I linje med denna satsning kommer vi nu också ut med ”Närnaturboken” som är ett samarbete med Naturskyddsföreningen.

Till sist vill jag här också vara lite specifik och utmana Biodiverses läsare inför nästa badsäsong, med slagordet Vuxna kan snorkla i Sverige! Det är alltså en utmaning att börja titta på den mycket intressanta mångfald som finns på grunt vatten där vi badar, både i havet och i en del insjöar. Snorkla gör många på semesterorter, men man missar att det finns fantastiska saker att se under vattnet även i Sverige, utan att man behöver vara dykare eller barn. Till er som sysslar med naturpedagogik: Vem blir först med en fin naturstig under vattnet?