TEMA: NÄRNATUR

I Biodiverse nr 3 2005 finns en artikel om etnobiologen Vagn Brøndegaard. Rubriken antyder att han skulle ha utnämnts till hedersprofessor. Det ska vara hedersdoktor och inget annat.