TEMA: NÄRNATUR

 

Visionen är en infrastruktur som är anpassad till landskapets egen natur- och kulturmiljö och som skapar nya värden och kvaliteter.
Inom programmet samlas geografisk information och immateriella värden i en verktygslåda som skall kunna användas i infrastrukturplanering. Arbetet organiseras i fem olika kärnprojekt och internationella workshops.

Tack vare att behovet av metoder för att hantera transportpåverkan på landskapet och landskapets uthållighet är mycket likartat internationellt, kommer INCLUDE att kunna ge ett betydelsefullt internationellt bidrag till byggandet av ett långsiktigt uthålligt samhälle.