TEMA: NÄRNATURNaturkunskaps- och biologilärare vill lära sig mer om arter. En fullsatt kurs om mångfotingar och andra småkryp hölls i Halmstad den 26–27 oktober.
IMGP3918-red

Kursdeltagare studerar insamlade djur. Foto: Britt-Marie Lidesten

Ett trettiotal grundskole- och gymnasielärare från hela landet samlades under ledning av bland andra Göran Andersson för att låta sig inspireras och lära sig mer om markens småkryp. Göran kommer från Naturhistoriska museet i Göteborg och är en av landets främsta specialister på markdjur. Han är en av huvudförfattarna till Mångfotingar, den andra volymen av Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Kursen, som var ett arrangemang av ArtDatabanken, Halmstads naturskola och Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik, blev mycket uppskattad av deltagarna! Detta var det första fortbildningstillfället och tanken är att lärare ska erbjudas ett par kurser per år med lite olika inriktning.