TEMA: NÄRNATURBland de inbjudna talarna fanns jordbruksministern, landshövdingen i Dalarna, Marit Paulsen och CBM:s föreståndare Urban Emanuelsson.
tungt-i-talar

De inbjudna talarna uppehöll sig kring småskalig livsmedels­produktion och kulturella och rekreationella mervärden i lantbruket. Uppifrån Ann-Christin Nykvist, Ingrid Dahlberg, Marit Paulsen, Urban Emanuelsson. Foto: Börje Pettersson

”Den gröna forskningen har en central roll för omställningen till ett hållbart samhälle”, slog jordbruksminister Ann-Christin Nykvist fast i ett invigningstal som spände från Linnés tidiga forskningsgärning till de kollektiva nyttigheter som dagens kunskapsutveckling leder till. Hon kritiserade EU:s omoderna jordbrukspolitik och efterlyste en politik som i större utsträckning tar hänsyn till konsumenternas önskemål.

Mycket plats lämnades i talet åt möjligheten för småskaliga jordbrukare att livnära sig på sin produktion, samtidigt som den odlade mångfalden tryggas. ”Lantbruket idag är både livsmedelsproducent och mångfaldsproducent […] vi får många av dessa kulturella och miljöbaserade värden ’på köpet’ när lantbrukarna producerar livsmedel”.

Dalarnas landshövding Ingrid Dahlberg välkomnade deltagarna till Tällberg med några utblickar i landskapet och mångfalden som finns där.

Många tänkvärda ord fick lyssnarna sig till livs när Marit Paulsen klev upp i talarstolen. Det var ett engagerat brandtal för småskalighet, lokalproduktion och etik i livsmedelshanteringen. Ur de lokalboendes perspektiv dundrade hon ut sanningar på sitt underhållande vis. Hon illustrerade träffande konsumentens svårighet att välja rätt i mataffären: ”valet av mat i butiken är lika rationellt som valet av maka i livet”. Hon belyste också vår gemensamma skyldighet att bevara landskapet och vilken betydelse landskapet har – inte bara för den biologiska mångfalden, utan också som kontext för att förstå all konst, musik och kultur. Vi har kanske ett snävt sätt att se på mångfalden i landskapet. ”En normal hektar svensk skog har 1500 arter. Människan är intresserad av två.”

CBM:s föreståndare Urban Emanuelsson ramade in konferensen med ett kort välkomnande och en sammanfattande reflektion på slutet. ”Det är meningslöst att hålla en konferens om alla tycker lika”, poängterade han och uttryckte sin glädje över att konferensen bidrar till en bättre samhällsutveckling – ”det ger dynamik, spänning, driv framåt och en stimulans att jobba”.