Biology of the Vipers, 2002, Gordon W. Schuett, Mats Höggren, Michael E. Douglas och Harry W. Greene (red.), Eagle Mountain Publishing, LC, Utah.
TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARMånga ryser när ormar förs på tal och i Sverige gäller detta alldeles särskilt huggormar. I en ny bok frossas det emellertid i huggormar och CBM:s Mats Höggren är en av fyra redaktörer till detta fantastiska alster.

Titeln är ”Biology of the Vipers” och det handlar om en mastig sammanställning om huggormarnas familj, Viperidae. Totalt har 82 forskare från hela världens deltagit i produktionen som spänner över allt från vår huggorm och dess europeiska släktingar, till tropiska lansormar, palmhuggormar och Nordamerikas skallerormar. Det är egentligen inte en bok för den glada amatören utan innehåller vetenskapliga orginaldata, dvs hittills opublicerade forskningsresultat, inom en mängd olika delar av ”huggormarnas” biologi.

Uppsatserna behandlar historiska spridningsvägar, evolution, ekologi, zoogeografi, ormferomonener, samt genetik och systematik.

Förordet påpekar att lekmän ofta upplever ormar som otrevliga, men i övrigt genomstrålas hela boken av en fascination för dessa smäckra skönheter. Bokens avslutning består av ett bildgalleri över studieobjekten som lämnar mycket övrigt att önska för personer med ofidiofobi* (ormskräck). Här återfinns 86 färgbilder på olika ormarter och deras biotoper. Bokens 600 sidor gör den imponerande även till formatet.

*

Ofidofobi, från gr. Ophis = orm och Phobos = skräck