TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

I samband med Skånes Djurparks 50års jubileum år 2002 instiftades ett stipendium avsett att utdelas till enskild person, organisation, förening, skolor eller företag i Sverige som gjort en viktig insats för bevarandet av nordiska djurarter. Första årets stipendiat var fil dr Håkan Hallander, Veberöd. Stipendiet är på 25 000 kronor och utlyses av Skånes Djurpark och Sveland Försäkringar.

Insatsen ska avse arter som tillhör den vilda nordiska faunan eller utrotningshotade nordiska tamdjursraser och syfta till att bevara den biologiska mångfalden och öka möjligheterna för arternas överlevnad. Det kan vara frågan om praktiskt bevarandearbete, inventeringar eller annat fältarbete, biotopbevarande, forskning, informationsspridning eller annan värdefull insats.

Ansökan ska skickas till Skånes Djurpark senast den 31 juli 2003. I ansökan ska tydligt framgå skälen till ansökan, vilken insats som har gjorts och vilken/a djurart/er som berörs. Ingen särskild blankett finns.

I beslut fattas av representanter från CBM, Svenska Djurparksföreningen, SNF, WWF, Sveland Försäkringar och Skånes Djurpark. Mer information finns på www.skanesdjurpark.se och frågor kan ställas till Stiftelsen Skånes Djurpark, Jularp, 243 95 Höör, telefon 0413-55 30 60, fax 0413-55 30 58 eller via e-post (info@skanesdjurpark.se).