Maria Berlekom - Karin Gerhardt - Marie Byström
Foto: Börge Pettersson
TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

Maria Berlekom är biolog och har arbetat internationellt med miljöfrågor och landsbygdsutveckling sedan 1985. Hon har bland annat arbetat som volontär i ett skogsprojekt i Tanzania, som Sidahandläggare för naturresursfrågor i Kenya, och därefter som miljöhandläggare på Sida i Stockholm. De senaste sex åren har hon arbetat på ett svenskt konsultbolag med inriktning mot naturresursanvändning och miljö i biståndsländer. Detta inkluderade exempelvis tre års arbete i Vietnam med uppföljning av miljöeffekter i byar stödda genom ett Sida-finansierat landsbygdsprogram och olika studier inom miljösektorn. Maria fungerar som verksamhetsledare vid SwedBio.

Karin Gerhardt är växtekolog och har sedan 1986 arbetat med internationella miljöfrågor och tropisk skogsforskning. Hon har arbetat för UNESCO i Kina och som forskningshandläggare på Sida/SAREC. Hon har egen forskningserfarenhet från Kenya, Costa Rica, Nicaragua och Zimbabwe och disputerade 1994 (om restaurering av tropisk torrskog i Costa Rica) vid Uppsala Universitet. Vid sidan av sitt arbete på SwedBio forskar hon på Uppsala universitet om uthålligt nyttjande av byskogar i Zimbabwe.

Marie Byström är biolog med ca 20 års erfarenhet av arbete med miljöoch utvecklingsfrågor. Hon har tidigare bland annat arbetat med fjärranalysövervakning av miljöförändringar i u-länder, som handläggare av miljöprogram på Sida och som chef på Svenska Naturskyddsföreningens enhet för samarbete med miljöorganisationer i Syd. De senaste sex åren har hon arbetat som konsult med utveckling av strategier och riktlinjer för integrering av biologisk mångfaldsfrågor inom det svenska biståndssamarbetet.