TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGARArtDatabanken anmäler radioprogrammet Naturbruk till Granskningsnämnden för radio och TV.

Programmet sändes första gången i P1 den 8:e april 2003. I stället för att gynna en sund debatt vinklar programledaren inslagen på ett sätt som bara kan tolkas som att man vill misskreditera ArtDatabankens arbete. ArtDatabanken anser att Tomas Lindberg i detta program grovt brutit mot radiolagens krav på opartiskhet.

– Han använder sig också av 20 år gamla intervjuer istället för att låta mig och andra personer som talade då komma till tals i programmet, menar Torleif Ingelög som är föreståndare på ArtDatabanken.

ArtDatabanken grundar sin anmälan på att att Sveriges radio ska sända program som är oberoende och kvalitativa. I anmälan hävdas att programmet är grovt osakligt, innehåller mängder av fel och är tendentiöst. Vidare anses det att det förmedlar en syn på naturvård, på Sveriges rödlista och på nyckelbiotoper som endast företräds av vissa kretsar inom ett extremt produktionsinriktat skogsbruk.