TEMA: MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGAR

Krukväxter ligger många människor nära om hjärtat och de förekommer därför ofta i många olika sorter. Pelargonen (Pelargonium x hortorum) är ett exempel på en populär krukväxt. Den har sålts i Sverige sedan 1800-talet. På senare år har den gått från gammaldags krukväxt till någon form av kultstatus.

Inom Programmet för Odlad Mångfald undersöktes de pelargonsorter som har saluförts i landet under perioden 1800 till 1950. Karin Martinsson och Mats Hjertson kart-lade de ungefär 620 pelargonsorter som har förekommit på den svenska marknaden. Dessa har sedan systematiserats efter färg och form. Rapporten kan således användas för att identifiera äldre pelargonsorter och inkluderar dessutom uppgifter om de olika sorternas ursprung.

*

Karin Martinsson & Mats Hjertson: 2003. ”Pelargonium x hortorum L. H. Bailey: Sortiment i Sverige före 1950”, CBM:s skriftserie 8, CBM, Uppsala. 54 sidor. Pris: 50 kr exkl. moms.